Türk vatandaşlığı

 • Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 • Genel Müdürlük web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Hizmetleri” başlığı altından durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

 • Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel durumunu öğrenebilirsiniz.

 • Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki "Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?" kısmından takip edebileceği “12345 - 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler Milli güvenlik bakımından herhangi bir sakıncalı halleri bulunmamak kaydıyla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan ve mavi kartlılar kütüğüne kaydedilen çocukları (alt soyları), Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama kapsamında, mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı 18 yaşını henüz doldurmamış çocuklar ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı ergin çocukları ise bizzat yapacakları başvuru üzerine Türk Vatandaşlığı Kanunun 12 inci maddesinin c bendinde belirtilen "Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler" hükmü kapsamında Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. 18 yaşının altındaki çocukların Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır. Bu yeni düzenlemeden Mavi Kart sahibi kişilerin 18 yaşını henüz doldurmamış çıkma belgesinde kayıtlı çocukları (Türk vatandaşı doğanlar) ile vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocukları (Türk vatandaşı olarak doğmayanlar) yararlanabilmektedir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı ergin çocukları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 12 inci maddesinin c bendinde belirtilen "Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler" kapsamında, Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir halleri olmamak kaydıyla ikamet şartı aranmaksızın istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler. Bu düzenlemeden Mavi Kart sahibi kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocukları yararlanabilmektedir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin mavi kartlılar kütüğünde kayıtlı, sonradan doğan 99'lu Mavi Kart Kimlik Numarasına sahip çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde Mavi Kart sahibi olan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarken ana ve/veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden reşit olmayan çocukları (alt soyları) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında yürürlüğe koymuş olduğu yeni uygulama ve Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ana veya babadan birinin çocuk için yapacağı müracaat diğer ebeveynin ise muvafakatıyla Türk vatandaşlığını tek başına kazanabilmektedirler. Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ana veya babadan birisinin kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu 28.04.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.

 • Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez. Türk Vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat vermesi durumunda çocuklar da Türk Vatandaşlığını ana/babaya bağlı olarak kaybeder. Muvafakat verilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır. Yapılan değişiklik nedeniyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca birlikte çıkma izni isteyen eşlerin imzaladıkları Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvuru formunun (Vat-9) "Kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığından çıkma izni istediği ergin olmayan çocuklarına ait bilgiler" sekmesinde yer almayan çocuklar işleme alınmayacaktır. Eşlerin (anne ve/veya babanın) çıkma belgesini aldıktan sonra dünyaya gelen çocuklarının ise mavi kartlılar kütüğüne kayıtlarının yapılması halinde, İçişleri Bakanlığının 28.04.2022 tarihli ve 250825 Bakanlık Oluru çerçevesinde reşit olmayan çocuklar ana veya babadan birinin çocuk adına yapacağı müracaat (anne ve babanın kendisi içinde Türk vatandaşlığına başvuru yapması zorunluluğu olmaksızın) diğer eşin ise muvafakatıyla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında, ergin çocuklar ise kendi başvuruları üzerine 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 12 inci maddesinin c bendi kapsamında tek başına Türk vatandaşlığını kazanabilirler.